Comunicació mediàtica

Una màxima de la comunicació massiva diu que qui no comunica, no existeix. Això és encara més cert a la societat de la informació, on tothom pot comunicar sense necessitat d’intermediaris. És per això que cal estar preparat per relacionar-se amb els mitjans de comunicació però també amb les comunitats virtuals. Qui no estigui al cas dels avanços de la tecnologia ni de la comunicació perdrà la iniciativa i el poder de parlar, escoltar i donar la resposta adequada en el moment adequat amb les eines adequades. Un cop més, no cal esperar a una davallada electoral, empresarial o social per començar a reforçar la comunicació mediàtica o mediatitzada.

Relacions amb els mitjans de comunicació

Com convertir-se en un portaveu eficaç i convincent

Comunicació 2.0, comunicació per a la interacció virtual

Gestió de crisis externes